Kasos aparatu kursai

Kai parduodame prekes ar paslaugas asmenų (tų, kurie nevykdo verslo darbui, mums padės kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Po jo įsigijimo labai svarbu užregistruoti fiskalinį įrenginį ir fbalizaciją. Visos su kasos aparatu susijusios procedūros turėtų būti atliktos per du mėnesius nuo jo įsigijimo.

Prašymas atitinkamos mokesčių inspekcijos vadovui turėtų būti pateiktas prieš pradedant registruoti pardavimus iš fiskalinės sumos. Ką reikėtų įtraukti į tokią paraišką? Pirmiausia turėtumėte parašyti, kuris bus visas kabinete naudojamų kasos aparatų skaičius. Taip pat turite nurodyti vietų, kur jie bus naudojami, adresus.2012 m. Lapkričio 29 d. Finansų ministro įsakymas tiksliai nurodo, kaip turi būti pateikiami kasos aparatai. Kartu su juo vėliausiai tą dieną, kai netenkama teisės išimti kasos aparatą, turėtų būti sumontuoti bent keli mokesčių inspekcijos vadovui pranešti kasos aparatai. Kito mėnesio pradžioje į apskaitą turėtų būti įtraukti kiti kasos aparatai.Kai dabar turėsime pranešti ir atiduoti kasos aparatus, turime paruošti jų apmokestinimą. Tai reikalinga, jei planuojame naudoti kasos aparatus ir spausdintuvus atliekant ekonominius veiksmus.

Kas yra kasos apmokestinimas? Priskiriant fiskalinį modulį (mokesčių mokėtojo kodą prie kasos aparato atminties. Paminėkime, kad dėl to yra vienkartinis, nuolatinis ir negrįžtamas poelgis. Itin svarbu, kad kasos apmokestinimas būtų atliktas profesionaliai sukūrus techniką, kuris paruoštas paskutiniam. Sėkmingai įvykdžius klaidą, nebus įmanoma anuliuoti blogai įvykdyto fiskalizacijos, reikės įsigyti naują kasos aparatą, o tai reiškia dideles išlaidas. Dėl kasos aparato apmokestinimo bus galima dirbti fiskalinėje sistemoje. Dienos ataskaitos su žiniomis apie dienos pardavimo vietą bus išsaugotos kasos aparato atmintyje.Užbaigus kasos apmokestinimą, per septynias dienas turite apie tai pranešti atitinkamos mokesčių inspekcijos vadovui. Dėl to gausite registracijos numerį.